ELO

Missió

ELO es compromet a promoure un camp sostenible i pròsper i a augmentar la sensibilització en matèria mediambiental i agrícola. ELO, amb diverses parts interessades, desenvolupa recomanacions i programes d’acció de polítiques. ELO organitza reunions interdisciplinàries que reuneixen actors clau del sector rural i responsables polítics a nivell local, regional, nacional i europeu.