Qui som?

L’Altre Pallars S.L. és una entitat jurídica formada per diversos socis, propietària de les antigues 5 propietats de la vila de Buseu, situat al municipi de Baix Pallars, comarca pirinenca del Pallars Sobirà, a Catalunya. Els objectius de l’empresa són:

  • Foment de les activitats tradicionals relacionades amb l’ús del territori compatibles amb la preservació de l’paisatge, de les espècies de fauna i flora i dels sistemes naturals associats.
  • Col·laboració en la realització de plans de recuperació i/o conservació de les espècies i/o hàbitats amenaçats o d’elevat interès ecològic segons indica la vigent normativa conservacionista tant autonòmica, estatal com de la UE.
  • Creació d’una xarxa d’espais amb normativa de protecció en l’àmbit de les àrees de muntanya, en general en els dos Pallars i comarques veïnes, i elaboració d’un pla de gestió de totes les finques comprades o en conveni.
  • Potenciar i ejecucutar programes d’ecoturisme basats en els punts anteriors i en la recuperació de patrimoni natural, cultural i històric.

En definitiva, la custòdia del territori mitjançant una gestió integrada i sostenible en l’espai i temps tant de les pròpies finques com les cedides en conveni.

Projecte Buseu

Els objetius del Projecte Buseu són:

  • Gestió del territori com a corredor biológic entre els espais naturals del Parc Natural de l’Alt Pirineu i Serra de Boumort-Collegats.
  • Consolidació de l’espai Natura 2000 Alt Pirineu.
  • Recuperació de paisatge, hàbitats i espècies.
  • Aprofundir els coneixements dels valors de la zona (naturals, culturals, etnològics, històrics i patrimonials).
  • Consolidació del nucli urbà com a centre logístic del projecte mitjançant un Pla Especial.

En l’actualitat existeix un Habitatge d’Ús Turístic (HUTL 000157) que actua com a centre logístic del projecte Buseu, l’anomenada Casa Felip. Així mateix s’estan consolidant els edificis en millor estat de conservació per tal de desenvolupar altres fases del projecte en un futur.

El projecte Buseu (empresa l’Altre Pallars SL) forma part de la XCT (Xarxa de Custòdia del Territori), així com de la Iniciativa “Iberaves”, de turisme ornitològic sostenible promogut per l’entitad SEO/Birdlife. Aixímateix tota la zona forma part del WE (Wildlife Estates) projecte de la ELO (European Landowners Organization), el primer a Catalunya i de la Regió Biogeogràfica Alpina a l’estat espanyol. L’àrea de Buseu forma part del espai del PEIN Alt Pirineu i de la xarxa Natura 2000 (espai Alt Pallars).

El repte del projecte es demostrar la viabilitat social i econòmica de la gestió del patrimoni natural de l’àrea enfront altres projectes no sostenibles en l’espai i el temps que podrien hipotecar a llarg termini la zona.

Jordi Canut