Projectes natura

Projecte de millora i adequació del pas de Buseu-Recallers

Al llarg de l’anualitat 2020 i d’acord amb els ajuts regulats en l’Ordre TES/184/2019 del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, L’Altre Pallars SL, ha dut a terme diferents actuacions entorn el projecte de millora i adequació del PAS (punt d’alimentació suplementaria) de Buseu-Recallers per tal de facilitar la obtenció de fotografies de fauna en un projecte ecoturístic al terme municipal de Baix Pallars, al Pallars Sobirà.

Les actuacions principals han estat la construcció de tres amagatalls o “hides” amb vidre policia i torretes d’observació per la fotografia, filmació i observació d’espècies estrictament protegides i amenaçades com ara el trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor negre (Aegypius monachus), l’aufrany (Neophron percnopterus) i milà reial (Milvus milvus), entre d’altres.

Aquest projecte ha rebut la subvenció del fons FEADER de la Unió Europea, corresponent a l’operació 04.04.01 del PDR 2014-202 a l’espai de Natura 2000 anomenat ES5130003 Alt Pallars i a l’espai d’interès natural de l’Alt Pirineu.

Potser també us interessa …