Natura 2000

En poques paraules

Estesa a més del 18% de la superfície terrestre de la UE i gairebé el 6% del seu territori marí, Natura 2000 és la xarxa coordinada d’àrees protegides més gran del món. Ofereix un refugi a les espècies i hàbitats més valuosos i amenaçats d’Europa.