Vulture Conservation Foundation

La Fundació per a la Conservació del Voltor

La Vulture Conservation Foundation aposta per la conservació, restauració i protecció dels voltors com a espècies paraigües per als seus hàbitats naturals a tota Europa.